Anonim

Peralihan kepada sumber tenaga yang lebih mampan untuk sebahagian daripada proses pengeluarannya adalah hanya satu daripada lapan bidang yang berbeza di mana firma itu berharap dapat "mengurangkan jejak alam sekitar kita dan meningkatkan kecekapan syarikat kita", menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bill Johnson. Heinz, seperti kebanyakan syarikat makanan lain, berminat untuk menekankan manfaat kesihatan dan nutrisi dari banyak produknya sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana pengguna menjadi semakin prihatin tentang makanan yang mereka makan. Tetapi terdapat juga trend yang semakin meningkat ke arah 'penghijauan' keseluruhan pengeluaran dan rantaian bekalan seperti syarikat melihat untuk meraih faedah dilihat sebagai lebih bertanggungjawab dan mampan. Satu kajian oleh perunding pengurusan dan teknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat Diamond yang dikeluarkan awal tahun ini mengatakan bahawa firma berminat untuk 'pergi hijau' kerana ia membantu meningkatkan bukan sahaja imej mereka tetapi juga garis bawah mereka. "Inisiatif rantaian bekalan hijau telah bergerak dengan pesat daripada pematuhan kepada peraturan alam sekitar ke arah melaksanakan penjimatan kos sebenar di kawasan seperti pemuliharaan tenaga atau kitar semula, " kata penganalisis Diamond Mark Baum dan Darin Yug. Lapan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Heinz untuk 2015 adalah:

  • Mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 20 peratus melalui penggunaan sumber alternatif

  • Mengurangkan pembungkusan sebanyak 15 peratus melalui pengenalan bahan pembungkusan alternatif dan pengurangan penggunaan pembungkusan sedia ada

  • Pengurangan 10 peratus dalam pengangkutan melalui peningkatan kecekapan rangkaian pengedaran

  • Komitmen untuk sumber sekurang-kurangnya 15 peratus keperluan tenaga daripada tenaga boleh diperbaharui, termasuk solar, biomassa dan bio-gas

  • Dalam pertanian, pengurangan 15 peratus dalam jejak karbon syarikat, pengurangan 15 peratus penggunaan air untuk tanaman seperti tomato yang digunakan untuk membuat jenama saus utama syarikat itu, peningkatan hasil sebanyak lima peratus melalui penggunaan hibrid biji tomato yang memerlukan kurang air, baja, racun perosak dan bahan api untuk menuai

  • Pengurangan sebanyak 20 peratus dalam penggunaan air melalui penggunaan semula air dan teknik sanitasi yang lebih baik

  • Pengurangan sebanyak 20 peratus dalam sisa pepejal melalui peningkatan kitar semula dan penggunaan semula sisa

  • Komitmen untuk mendidik pekerja syarikat tentang manfaat hidup dan bekerja lebih mampan