Anonim

Cadangan ini dikemukakan oleh pakar-pakar industri semasa mengkaji semula Perjanjian Koko Antarabangsa, 2001, yang mengiktiraf 17 negara sebagai pengeluar sama ada secara semulajadi atau sebahagian kecil atau rasa kakao. Matlamat perjanjian ini adalah untuk menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam ekonomi dunia, untuk menyediakan rangka kerja yang sesuai untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan, dan untuk menyumbang kepada pengukuhan ekonomi koko kebangsaan negara anggota. Bulan lalu, panel pakar hoki Ad hoc mengenai koko halus atau rasa bertemu di London untuk membuat kesimpulan baru mengenai negara-negara yang mengeksport koko. Cadangan yang paling penting yang dibuat oleh panel ialah:

  • Untuk pertama kalinya, Republik Dominika diiktiraf sebagai negara pengeluar koko yang baik atau rasa, dengan bahagian yang disyorkan sebanyak 40 peratus daripada eksport.

  • Berikutan pengurangan kepada 25 peratus pada tahun 2005, bahagian Papua New Guinea telah dikembalikan kepada 75 peratus eksport koko dan rasa. Ini adalah paras yang sama pada tahun 1993.

  • Ecuador mengekalkan bahagian 74 peratus eksport koko atau rasa.

  • Trinidad dan Tobago mengekalkan 100 peratus bahagiannya.